NEET 2022 Cutoff Ranks in Telangana under Convenor Quota

General Category: NEET Maximum rank - 125070

SC Category: NEET Maximum rank - 210919

ST Category: NEET Maximum rank - 207157

BC A Category: NEET Maximum rank - 228059

BC B Category: NEET Maximum rank - 137970

BC C Category: NEET Maximum rank - 198227

BC D Category: NEET Maximum rank - 128729

BC E Category: NEET Maximum rank - 143603