ర్యాంకు : 1
నగరం : టెల్‌ అవీవ్‌
దేశం : ఇజ్రాయిల్‌

ర్యాంకు :2
నగరం : పారిస్‌
దేశం : ఫ్రాన్స్‌

ర్యాంకు :3
నగరం :సింగపూర్‌
దేశం : సింగపూర్‌

ర్యాంకు :4
నగరం :జ్యూరిచ్‌
దేశం : స్విట్జర్‌ల్యాండ్‌

ర్యాంకు :5
నగరం :హాంగ్‌ కాంగ్‌
దేశం : హాంగ్‌ కాంగ్‌

ర్యాంకు :6
నగరం :న్యూయార్క్‌
దేశం : అమెరికా

ర్యాంకు :7
నగరం :జెనీవా
దేశం : స్విట్జర్‌ల్యాండ్‌